stowarzyszenie piłki nożnej

Oldboje korona kielce

 4 listopada 2003 roku decyzją nr 17/2003 Prezydenta Miasta Kielce zostało wpisane do ewidencji „stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej”

Celem Stowarzyszenia jest:
- uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym,
- organizacja zawodów sportowych (meczów piłkarskich),
- prowadzenia szkolenia sportowego (treningów),
- współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie wspierania kultury fizycznej,
- udział w akcjach charytatywnych,
- wspierania i udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co cztery lata. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia wybranym na Walnym Zebraniu w dniu 10 września 2004 roku został Tadeusz Fatyga.

Na ostatnim Zebraniu 16 grudnia 2023 roku wybrano Zarząd w składzie:
Henryk Kiszkis – Prezes
Marek Parzyszek – Sekretarz
Roman Gleński – Członek
Marian Chojnacki – Członek
Piotr Grudziński – Członek
Kontakt: 
Prezes Zarządu – nr tel.: 504 719 431
e-mail: rgleński@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. Chałubińskiego 36/4, 25-619 Kielce

Bank Pekao nr konta: 49 1240 1372 1111 0010 6741 6210

Bieżące informacje na profilu Facebook - Stowarzyszenie Piłki Nożnej Oldboje Korona Kielce (@stowarzyszeniepilkinoznejoldbojekoronakielce).