korona kielce

Biuro prasowe 

Biuro Prasowe Korony Kielce
Suzuki Arena

 
25-033 Kielce
ul. Ściegiennego 8
e-mail: prasa@korona-kielce.pl
tel: 41 340 34 38
 

Daria Wollenberg - Rzecznik Prasowy
e-mail: daria.wollenberg@korona-kielce.pl
tel. +48 697 774 429

Rafał Kielczyk - Specjalista ds. marketingu i CSR
e-mail: rafal.kielczyk@korona-kielce.pl

Adrian Niemczak - Specjalista ds. komunikacji i mediów społecznościowych
e-mail: adrian.niemczak@korona-kielce.pl

Małgorzata Sutowicz - Specjalista ds. komunikacji i marketingu
e-mail: malgorzata.sutowicz@korona-kielce.pl

Marcel Balcerzak - Operator wideo 
e-mail: marcel.balcerzak@korona-kielce.pl
AKREDYTACJE
Aby złożyć wniosek o akredytację stałą lub jednorazową należy zarejestrować się w Elektronicznym Biurze Prasowym Korony Kielce - ACCREDITO. Wnioski składane inną drogą nie będą przez nas rozpatrywane. Terminy oraz zasady składania poszczególnych wniosków są szczegółowo opisane w każdym z procesów akredytacyjnych prowadzonych przez klub. 
 
ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI
 
 • pracę mediów na stadionie Suzuki Arena przy ul. Ściegiennego 8 koordynuje Biuro Prasowe Korony Kielce pod przewodnictwem rzecznika prasowego klubu – Darii Wollenberg,
 • do wstępu na mecze rozgrywane na Suzuki Arenie uprawnia wyłącznie akredytacja wydana przez Biuro Prasowe Korony Kielce, 
 • do wstępu na mecze rozgrywane na Suzuki Arenie uprawnia wyłącznie akredytacja wydana przez Biuro Prasowe Korony Kielce,
 • o akredytacje (stałe lub jednorazowe) można ubiegać się tylko za pośrednictwem systemu akredytacyjnego działającego w ramach Elektronicznego Biura Prasowego ACCREDITO,
 • dane osobowe zbierane oraz przetwarzane w systemie elektronicznej obsługi dziennikarzy (Elektroniczne Biuro Prasowe) wykorzystywane są na potrzeby procesu akredytacyjnego na imprezy organizowane przez Koronę Kielce oraz w celu informowania dziennikarzy o aktualnych sprawach związanych z funkcjonowaniem klubu. Poprzez rejestrację w Elektronicznym Biurze Prasowym, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Korona S.A. z siedzibą w Kielcach przy ulicy Ściegiennego 8 podanych danych, zgodnie z treścią Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2002 (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926),
 • osoby zarejestrowane w systemie Elektroniczne Biuro Prasowe Korony Kielce mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia,
 • podczas meczów przedstawiciele mediów zobowiązani są przestrzegać: Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504) z późniejszymi zmianami, regulaminu obiektu, przepisów PZPN, regulaminu Ekstraklasy SA oraz regulaminu i wytycznych Klubu,
 • Klub ma prawo odmówić przyznania akredytacji bez podania przyczyny bądź cofnąć przyznaną akredytację w przypadku naruszenia w/w przepisów lub wytycznych Klubu. Akredytacja może zostać cofnięta także bez podawania przyczyny,
 • na treningi, które nie są zamknięte dla dziennikarzy, media mają wstęp na podstawie legitymacji prasowych,
 • na konferencje prasowe (odbywające się w dniach niemeczowych) media mają wstęp na podstawie legitymacji prasowych,
 • wstęp na teren klubu możliwy jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu (telefonicznym lub mailowym) przez dziennikarza / fotoreportera do Biura Prasowego Korony Kielce,
 • wszelkie wywiady z piłkarzami, trenerami i pracownikami klubu powinny być zgłoszone do Biura Prasowego Korony Kielce,
 • wywiady telewizyjne (dotyczy również telewizji internetowych) powinny odbywać się na tle specjalnie do tego przygotowanych ścianek reklamowych lub banerów zawierających elementy identyfikacji wizualnej Klubu. Odstępstwa od tego wymogu i ich szczegóły muszą być uzgodnione z Biurem Prasowym Korony Kielce,
 • realizacja materiałów foto-wideo na terenie stadionu Suzuki Arena w dniach niemeczowych jest możliwa po uprzednim uzyskaniu zgody Biura Prasowego Korony Kielce.